Priebeh kurzu PK-B

V prpade, e mte nov padk, absolvujete prekolenie. Nasleduje lietanie v termike a svahov lietanie.

Lietame na nronejch ternoch a preto nevynechme ani ncvik rieenia krzovch situci. Zopakujeme si predpisy pre dodriavanie letovch priestorov a samozrejme meteorolgiu.

Po absolvovan kurzu sa mete zaa zastova na oficilnych domcich pretekoch a zahraninch pretekoch na ktorch sa nevyaduje licencia PK-C.

Nu a samozrejme, e po absolvovan tohoto kurzu, by pre vs mali by samozrejmosou prelety v dke niekoko desiatok kilometrov.